Saturday, 15 June 2013

Documents for registration

1.                   Surat tawaran MARA (1 salinan ’photocopy’)

 


3.                  Lampiran 4a i dan 4a ii -Bayaran Perkhidmatan Koperasi

Lampiran 4b - Yuran Pengajian

Lampiran 5a - Kebenaran penjaga untuk pelajar mengambil Bahagian dalam aktiviti kokurikulum.

Lampiran 5b -
Kebenaran penjaga untuk urusan bius dan Pembedahan.


Lampiran 5c - Ikrar Pelajar

Salinan yang disahkan   

(i)                 Slip keputusan Peperiksaan PMR
(ii)               Sijil keputusan SPM
(iii)             Sijil Berhenti Sekolah / Testimonial (SPM)
(iv)             Kad Pengenalan Ibu Bapa dan Pelajar
(v)               Sijil Kelahiran  Ibu Bapa dan Pelajar
(vi)             Slip Gaji / Penyata Pendapatan Ibu Bapa
(vii)           Surat pengesahan pendapatan  Ibu Bapa oleh
Penghulu (sekiranya bekerja sendiri)

Lampiran 6a - 6b

6a - Borang Permohonan Keahlian Koperasi
6b -Maklumbalas Ibubapa / Penjaga Untuk Program Sokongan Akademik (sekiranya berkenaan)

0 comments:

Post a Comment